راه حل

راه حل

721

چین، ایستگاه حمل و نقل سریع السیر

راه حل 5

آزمایشگاه در شانگهای

راه حل 6

فرودگاه مرحله سوم هنگ کنگ سامسونگ

راه حل 7

چین، کارخانه

راه حل 8

استرالیا، کارخانه

راه حل 9

پرو، نیروگاه

یانگ هانگ

پنوم پن، بانک

راه حل 2

مدرسه

راه حل 3

شانگهای، جرثقیل RTG بندر

راه حل 10

ویتنام، کارخانه

راه حل 11

لسلند، فیجی

راه حل 12

سازمان ملل

راه حل 13

هیوندای در اندونزی، آفریقا

راه حل 14

اندونزی، بیمارستان

راه حل 15

المپیک 2018 پیونگ چانگ

راه حل 16

المپیک 2018 پیونگ چانگ

راه حل 17

استرالیا، مرکز شهر

راه حل 18

فیلیپین